Anmeldelse:
Anmeldelse: 2 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Ulydighed & etisk dynamik | bog.guide.dk

Se mig, jeg er helt vildt ulydig

Ny antologi om ulydighed og etik indeholder enkelte læseværdige bidrag, men er domineret af venstrefløjsfloskler. Mange bidrag hylder ukritisk ulydigheden som et projekt til fremme af anstændighed og selvrealisering.

Samfund
Cecilie Eriksen (red.)
ULYDIGHED & ETISK DYNAMIK
184 sider, 269 kroner
Forlaget Klim
Udkommer i dag
 

Antologien ”Ulydighed” havde været noget bedre, hvis den havde holdt sig på det analytiske og akademiske spor. Eksempelvis er Cecilie Eriksens indledende essay om ulydighedens historie og definition velskrevet og informativt. Derefter går det hastigt ned ad bakke, ikke mindst på grund af journalist Marlene Fenger-Grøndahls bidrag, som bogen desværre indeholder hele tre af.

Hendes portræt af ekspræsten Leif Bork Hansen, der i 1998 skjulte 28 serbere, som var udvist til Østslavonien, er en uinteressant kombination af festskrift og hagiografi. Bork Hansen bliver eksponent for et verdenssyn, hvor »hjertet har forrang frem for ”fornuften”, i hvert fald den kolde og rationelle fornuft«. På intet tidspunkt gør Fenger-Grøndahl ansats til at vurdere grundlaget for udvisningen; om sagsbehandlingen var rimelig. Bork var en helt, systemet var ondt, og sådan er det.

Samme forfatters portræt af Steen Møller, der grundlagde Friland, den økologiske landsby kendt fra DR2, er også entydigt beundrende og virker ikke videre relevant for den overordnede tematik, selvom Møller engang stiftede en ulovlig andelsforening.

I Fenger-Grøndahls interview med tidligere socialrådgiverformand Betina Post fortæller denne, hvordan socialrådgivere med deres ”faglighed” kan vælge at bryde loven til fordel for deres klienter. Post understreger, at dette skam intet har med politiske præferencer at gøre, hvorefter hun forklarer, hvordan fagligheden i praksis belejligt nok flugter med venstrefløjens verdensopfattelse og er i modstrid med borgerliges.

Modig fællessang

Tidligere chefredaktør for Information Knud Vilby bidrager med patosfyldt indspark om bevægelsen Bedsteforældre for Asyl, der angiveligt er relevant for antologien, fordi en række af medlemmerne vovede at rejse sig op og synge en sang i Folketinget til protest mod afviste asylansøgeres levevilkår. Indlægget er et klichépræget deja-vu med halvfemsernes moraliserende indvandrerdebat.

Kristoffer Horns bidrag om street art, dvs. ulovlig gadekunst fra eksempelvis den engelske kunstner Banksy, handler mere om kunsthistorie og -forståelse end egentlig ulydighed. Ikke mindst fordi kunstnerne i hans udlægning trives med det pirrende rebelske i at bryde loven og forstår sig selv som enormt samfundsundergravende. For »var det ikke for ulydigheden, ville street art være enhver kulturborgmesters drøm: En masse frivillige unge, der for egne penge vil udsmykke byen.« Og enhver god aktivist ved, at kulturborgmestres drømme er hverken samfundsundergravende eller rebelske.

I den bedre afdeling bidrager Lene Andersen med et i konteksten passende samt letlæst og velskrevet essay, hvor hun insisterer på Camus’ budskab om, at »oprør altid må handle, om hvad man gerne vil have, og ikke kun, hvad man ikke vil have«.

Mikkel Thorup introducerer velargumenteret og analytisk overbevisende begrebet ucivil lydighed, der dækker over voldelige handlinger, for eksempel lynchninger eller islamistisk terror, hvor udøverne stræber efter at indføre en endnu ikkeeksisterende orden, som de agerer i overensstemmelse med. Lynchningen er netop et svar på fraværet af håndhævelse af lov og orden, ligesom den islamistiske terror begrundes med et fravær af en islamistisk orden.

Whistleblowerens etik

Bogens nok mest interessante bidrag er Anne-Marie S. Christensens indlæg om whistleblowerens etik, hvor hun argumenterer for, at de, der afslører kritiske forhold på deres arbejdsplads, i filosofisk forstand er ofre for omstændigheder uden for deres kontrol. Desuden demonstrerer hun også, at offentlighedens forhold til whistleblowing er inkonsekvent, da handlingen nogle gange opfattes som en pligt, i andre sammenhænge som et heroisk valg. Det er skarpt og tankevækkende.

En skam, at det meste af bogen ikke er det.

Anmeldelse: Antologi Jørgen L. Thomsen (red.): Om døden

13-03-2011: Bortset fra et enkelt grimt fejlskud tackler en ny bog flot at tale om det, der altid er med os, men som så mange nødigt taler om - døden. Læs artikel

Anmeldelse af Min blege bror. Tysk kortprosa efter krigen

14-11-2013: 14 tyske noveller fra den tidlige efterkrigstid tematiserer overvejende den nære, syndefulde fortid. Læs artikel

Anmeldelse af Hate Speech – Fra hadetale til hadesyn

22-08-2013: Debatbog: Ny antologi vil frygtelig gerne overbevise om “hate speech”-loves fortræffeligheder, men fremstår som en provinsiel og forudsigelig afliring af udokumenterede påstande. Læs artikel

Anmeldelse: Michael Hviid Jacobsen (red.): Skyggelandet

27-04-2012: Bander, bandekultur og bandebekæmpelse er kommet til at fylde mere i det danske landskab. • En ny antologi kaster lys over fænomenerne. Læs artikel

Anmeldelse: Sarah van Gelder: Vi er de 99%

18-02-2012: Occupy Wall Street-bevægelsen hylder sig selv med et helt ukritisk skrift om dens aktioner, ideer og indignation. Selvoptaget, indspist, men også glimtvis oplysende. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...